De zeefdrukken van harrie schalken

De expositie in het galeriegedeelte van het grafisch museum omvat een viertal groepen zeefdrukprenten.

Vooreerst een groep prenten rond het thema zee en duinen. Tenslotte verschillen 'zeefdrukken' en 'zeedrukken' maar één lettertje van elkaar. In deze prenten speelt het manipuleren met landschappen een rol.

Een tweede groep prenten onderscheidt zich doordat er elementen van gebouwen uit de stad Middelburg zijn gebruikt. Tenslotte heeft de Pabo een eeuw lang in Middelburg gezeten, voordat de fusie met de Hogeschool Zeeland plaatsvond en de Pabo naar Vlissingen werd verplaatst. Dientengevolge heeft Harrie Schalken dus ook een twintigtal jaren in Middelburg gewerkt.

De derde groep prenten is er een waarin menselijke figuren de hoofdrol spelen. De thema's zijn dan: onderwijs, de relatie leraar-leerling, opvoeden, en binnen dat alles is een grote rol weggelegd voor de verbeelding, de fantasie, het ontwikkelen en exploiteren daarvan.

De vierde groep tenslotte, de 'kleintjes', bestaat uit zeefdrukken met als thema de micro-observatie van de natuur, het waarnemen van kleine dingen, het proberen waar te maken van de dromen, het in een totaal andere context zetten, in een totaal ander perspectief beschouwen van gewone, dagelijkse dingen, die 'verbijzonderd' worden.

Zeefdrukken/galerie 1

Zeefdrukken galerie 2

 

De ontwikkeling binnen het grafisch werk van Harrie Schalken

Wat is zeefdrukken?