praktische zaken

Zes maandagavonden:

  • 6, 13 en 20 februari
  • 6, 13 en 20 maart

Aanvang 19.30 uur.

Kosten  € 50,=.

Vooraf aanmelden.

Over aanmelding en betaling.

Arts en Crafts ornament

De Engelse Romantiek (1798 – 1837)

Lezingencyclus door Harry Mulders, docent Engelse taal- en letterkunde.

Zes maandagavonden: 6, 13, 20 februari en 6, 13 en 20 maart 2017.


Tijdens zes avonden kunt U kennismaken met de Engels Romantiek

Romantiek is geen specifieke stijl, maar meer een levensgevoel, variërend van het serene tot het spectaculaire. Volgens Newton was de schepping een geordend systeem, dat door een goddelijke klokkenmaker in beweging was gezet. Maar de Romantiek maakte duidelijk dat de mens niet alleen rede is en redelijkheid, maar ook gevoel, drift en verlangen. Het is een beleving van een gevoelsesthetiek. Het afwisselende, onregelmatige, verrassende, rauwe en ook wel vervallene kwam op de voorgrond te staan.

Men ging terug naar de middeleeuwen, de gotiek, maar ook het oriëntalisme kreeg een plaats in de Romantiek. De romanticus wil ontsnappen aan
‘that shadow - show called reality’.

Er zal aandacht zijn voor de poëzie van William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Percey B. Shelley, John Keats en Lord Byron. Er wordt ook proza besproken: Emily Brontë, Mary Shelley. Bovendien is er plaats voor schilderkunst (John Constable, William Turner).

Het programma, met reader en aangestuurd vanuit een PowerPointprogramma wordt verzorgd door Harry Mulders, docent Engelse taal - en letterkunde.
De voertaal is Nederlands: de teksten/citaten zullen in het Engels worden aangeboden.

Informatie over praktische zaken als aanmelding en dergelijke

 

Childe Harold

Oh that the desert were my dwelling-place,
With one fair spirit for my minister,
That I might all forget the human race,
And hating no one, love but only her!

- Lord Byron (1788-1824)
- Childe Harold's Pilgrimage, Canto iv, Stanza 177

[11012017]